wrapper

بر اساس اعلام بازار سرمایه، هم اکنون ۱۸ نماد در فرابورس متوقف هستند که از این رقم، چهار نماد متعلق به بانکها است.

تا ۵ اسفند ماه سال جاری ۱۸ نماد در بازار فرابورس متوقف هستند که از این تعداد، چهار نماد متعلق به بانک ها است.

"وزمین"
بر اساس این گزارش بانک ایران زمین قدیمی ترین نماد متوقف فرابورسی است.
این بانک با نماد "وزمین" از تاریخ ۲۸ ادیبهشت ماه سال گذشته به دلیل عدم رفع مبانی عدم اظهار نظر حسابرس نسبت به صورت های مالی سال ۹۳ و ۹۴ متوقف است.
در حالی بیش از یک سال از توقف این نماد بانکی می گذرد که شرکت برای بازگشایی نماد باید ۲ اطلاعیه را در کدال منتشر کند که با وجود پیگیری های مکرر تا کنون این اتفاق نیفتاده است. اطلاعات مورد نیاز به شرح زیر است:
۱- پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۵ بر اساس آخرین عملکرد واقعی (حسابرسی شده)
۲- اطلاعات و صورت های مالی ۶ماهه حسابرسی شده منتهی به تاریخ ۳۱شهریور۹۵
با وجود پیگیری های مکرر تاکنون این اطلاعات ارسال نشده است.

"دی"
دومین بانک متوقف فرابورس بانک دی است. این بانک از تاریخ ۲۹ تیر ماه سال جاری به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عادی به طور فوق العاده متوقف شده است.
بنا به اعلام اداره نظارت بر ناشران فرابورسی، باوجود پیگیری ها بانک دی هنوز اطلاعات لازم را ارائه نکرده است.
اطلاعات مورد نیاز از این بانک برای بازگشایی به شرح زیر است:
۱- ارائه اطلاعات در خصوص تغییر با اهمیت عملکرد واقعی ۳ ماهه سال مالی ۹۵ نسبت به آخرین پیش بینی ارسال شده شرکت
۲- اطلاعات و صورت های مالی ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به تاریخ ۳۱شهریور ۹۵
۳- اطلاعات و صورت های مالی ۶ماهه حسابرسی شده منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۹۵
۴- اطلاعات و صورت های مالی ۹ ماهه حسابرسی نشده منتهی به تاریخ ۳۰ آذرماه ۹۵
۵- اولین پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۶

"وگردش"
این گزارش حاکی است بانک گردشگری سومین بانک متوقف فرابورسی است. این بانک در تاریخ ۲۵مرداد ماه سال جاری به دلیل تعدیل سود هر سهم بنا به اعلام شرکت، متوقف شده و تا امروز نیز غیر فعال است.
با وجود پیگیری های مکرر مسولان این بانک هنوز اطلاعات مورد نیاز را ارائه نکرده است.
بنا به گزارش اداره نظارت بر ناشران فرابورسی این بانک باید مورد زیر را برای بازگشایی نماد ارائه کند.
۱- ارائه اطلاعات پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۶ (حسابرسی شده)

"سمایه"
بانک سرمایه چهارمین نماد بانکی متوقف در بازار فرابورس است. این بانک در تاریخ سوم آبان ماه سال جاری به دلیل عدم ارائه اطلاعات متوقف شده است.
این شرکت برای بازگشایی باید ۶ اطلاعیه را به شرح زیر منتشر کند که با وجود پیگیری های مکرر هنوز این اتفاق رخ نداده است.
۱- صورت های مالی سالیانه سال مالی ۹۴(حسابرسی شده)
۲- اطلاعات و صورت های مالی ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱خرداد ۹۵
۳- اطلاعات و صورت های مالی ۶ماهه حسابرسی نشده منتهی به تاریخ ۳۱شهریور ۹۵
۴- اطلاعات و صورت های مالی ۶ماهه حسابرسی شده منتهی به تاریخ ۳۱شهریور ۹۵
۵- اطلاعات و صورت های مالی ۹ ماهه حسابرسی نشده منتهی به تاریخ ۳۰آذر ۹۵
۶- اولین پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۶

"کپرور"
فرآوری ذغال سنگ پرورده طبس دیگر نماد متوقف فرابورسی است. این شرکت با نماد "کپرور" در تاریخ ۲۲ آذر ماه سال جاری به دلیل تغییر با اهمیت سود هر سهم سال مالی ۹۵ متوقف شد.
این شرکت برای بازگشایی باید در خصوص تعدیل پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۵ رفع ابهام کند.

"کشرق"
صنعتی معدنی شمالشرق شاهرود نیز ششمین شرکتی است که نمادش از تاریخ ۲۲ آذرم ماه به دلیل تغییر با اهمیت در سود هر سهم سال مالی ۹۵ در بازار فرابورس متوقف شد.
این شرکت برای بازگشایی باید در خصوص تعدیل پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۵ رفع ابهام کند.

"ذوب"
نماد متوقف دیگر در بازار فرابورس متعلق به شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان است. این شرک با نماد "ذوب" در حالی از تاریخ ۲۵ دی ماه سال جاری متوقف شده است که دلیل این توقف ابهام در اطلاعات و پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۵ اعلام شده است.
شرکت برای بازگشایی نماد باید در خصوص اطلاعات پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۵ با لحاظ نمودن اثر افزایش سرمایه رفع ابهام کند که با وجود پیگیری ها هنوز این اطلاعات منتشر نشده است. همچنین شرکت باید اولین پیش بینی سود هر سهم سال مالی
۹۶ را نیز ارائه کند.

"میدکو"
شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه دیگر نماد متوقف بازار فرابورس است که در تاریخ ۲۶ دی ماه غیر فعال شده است. علت توقف این نماد تعدیل سود هر سهم سال مالی ۹۶ به موجب اعلام شرکت است.
شرکت برای بازگشایی باید جزییات اطلاعات و پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۶ به همراه دلایل تعدیل را ارائه کند.

"غگلستا"
شیر پاستوریزه پگاه گلستان نیز در روز دوم بهمن ماه به دلیل تعدیل سود هر سهم سال مالی ۹۵ به موجب اعلام شرکت متوقف شد.
غگلستا برای بازگشای باید توضیحات مربوط به پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۶ را ارائه کند که با وجود پیگیری های مسوولان هنوز این اتفاق رخ نداده است.

"قاسم"
قاسم ایران نیز با نماد قاسم در تاریخ دوم بهمن ماه سال جاری به دلیل تعدیل سود هر سهم سال مالی ۹۵ به موجب اعلام شرکت، متوقف شد. شرکت برای بازگشایی باید توضیحات مربوط به پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۶ را ارائه کند که با وجود پیگیری های به عمل آمده هنوز این اتفاق نیفتاده است.

"شلیا"
دیگر نماد متوقف فرابورس شرکت مواد ویژه لیا است که با نماد شلیا در فرابورس فعال است. این نماد در تاریخ ۵ بهمن ماه به دلیل ابهام در خصوص اطلاعات شرکت متوقف شد.
نماد شلیا برای بازگشایی باید درخصوص اطلاعات ارائه شده رفع ابهام کند که با وجود پیگیری ها هنوز این کار انجام نشده است.

"فولای"
شرکت فولاد آلیاژی یزد با نماد "فولای" نیز در تاریخ ۱۲ بهمن ماه سال جاری به دلیل تعدیل سود هر سهم سال مالی ۹۵ به موجب اعلام شرکت متوقف شد.
شرکت برای بازگشایی باید دلایل تعدیل در خصوص پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۵ و رفع ایرادات موجود و اولین پیش بینی سئذ هر سهم سال مالی ۹۶ را ارائه کند که با وجود پیگیری های مکرر هنوز این اطلاعات ارسال نشده است.

"میهن"
بیمه میهن نیز دیگر نماد متوقف فرابورسی است که با نماد "میهن" در تاریخ ۱۲ بهمن ماه سال جاری به دلیل تعدیل سود هر سهم سال مالی ۹۵ به موجب اعلام شرکت متوقف شده است.
شرکت برای بازگشایی نماد باید موارد زیر را ارائه کند که با وجود پیگیری مسولان هنوز این اطلاعات ارسال نشده است.
۱- ارائه اطلاعات پیش بینی تعدیل شده سود هر سهم سال مالی ۹۵
۲- اطلاعات و صورت های مالی ۹ ماهه حسابرسی نشده منتهی به تاریخ ۳۰ آذر۹۵

"شتوکا"
توکا رنگ فولاد سپاهان دیگر نماد متوقف فرابورسی است که در تاریخ ۱۸ بهمن ماه به دلیل ابهام در اطلاعات شرکت متوقف شد.
گفتنی است "شتوکا" برای بازگشت به بازار فرابورس باید در خصوص اطلاعات ارائه شده رفع ابهام کند که هنوز این اتفاق نیفتاده است.

"وکوثر"
اعتباری کوثر مرکزی دیگر نماد متوقف بازار فرابورس است که در تاریخ ۲۵ بهمن ماه به دلیل ابهام در ارائه اطلاعات غیر فعال شد. این نماد برای بازگشت به تابلو باید اولین پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۶ را ارائه کند.

"دماوند"
تولید نیروی برق دماوند نیز در تاریخ ۲۶ بهمن ماه به دلیل تغییر با اهمیت در سود هر سهم سال مالی ۹۵ متوقف شد. شرکت برای بازگشایی باید ابهام در اطلاعات ارائه شده را رفع کند که با وجود پیگیری ها هنوز این اتفاق رخ نداده است.

"غفارس"
شیر پاستوریزه پگاه فارس نیز در تاریخ ۲۸ بهمن ماه متوقف شد. اداره نظارت بر ناشران فرابورسی دلیل این توقف را تعدیل سود هر سهم سال مالی ۹۵ به موجب اعلام شرکت، اعلام کرده است.
شرکت برای بازگشایی باید توضیحات مربوط به پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۶ را ارائه کند.

"شپاس"
نفت پاسارگاد آخرین نماد متوقف بورسی که در تاریخ ۲۸ بهمن ماه غیر فعال شده است. دلیل این توقف تغییر با اهمیت در سود هر سهم سال مالی ۹۶ اعلام شده است.
شرکت برای بازگشایی باید درباره اطلاعات ارائه شده، رفع ابهام کند. این گزارش حاکی است در مجموع ۱۸ نماد در بازار فرابورس غیر فعال است که مسولان برای دریافت اطلاعات و بازگشایی آنها تلاش می کنند.

آخرین ویرایش در سه شنبه, 10 اسفند 1395
BehnamGold

بورس سكه و ارز مرادي با مجوز رسمي از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و داراي مجوز پلمپ سكه از اتحاديه صنف طلا و جواهر تهران كد ١١٢ با بيش از نيم قرن سابقه خانوادگي در رسته هاي مختلف طلا و  جواهر سكه و ارز ميباشد . مفتخريم كه اولين وكيوم كننده سكه بانكي در جنوب غرب تهران بزرگ در خدمت عموم هموطنان عزيز در اقصي نقاط كشور باشيم

آخرین‌ها از BehnamGold