wrapper

با درآمد کم چگونه ثروتمند شویم؟

در شرایطی که برخی مسائل مانند شائبه آلوده بودن آب شرب در برخی مناطق، گرایش مردم را به مصرف آب بسته‌بندی افزایش داده است، آب معدنی در بازار نایاب شد و عمده آب‌های بسته‌بندی عرضه شده در بازار از نوع آب آشامیدنی هستند.

ادامه مطلب...