wrapper

گام‌هایی برای خروج از اقتصاد دلاریزه

بحران مالی جهانی در سال 2007، باعث گرایش کشورها به رویکرد جدیدی در تجارت شد.

ادامه مطلب...